TekNats studentkonferens 2021

TekNat:s Studentkonferens hölls i zoom måndag 18 oktober kl 13.15-15

Vi gratulerar Adriana M. Cintrón Santiago, masterstudent i biologi, och Sigfrid Stjärnholm, masterstudent i fysik, som båda vann pris för bästa studentpresentation!

Sigfrid Stjärnholm, masterstudent i fysik

Adriana M. Cintrón Santiago, masterstudent i biologi

Inbjuden föreläsare

År 2021 välkomnade vi Malin Östman, CEMUS  som inbjuden föreläsare.  Malin reflekterade på den kris vi befinner oss i och vilken roll vi kan spela som studenter och lärare: Education in troubled times: the role of students and educators in times of climate change and crisis.

Efter Malins presentation följde studentpresentationer i två parallella sessioner enligt programmet.

Izabel Eriksson: How Honey is Saving the Jaguar Population of Calakmul

Sigfrid Stjärnholm: Reconstructing the direction of a neutrino using neural networks

Carlos Enrique Torres Méndez: Design of an electrochemical biosensor for the detection of
Influenza virus A H1N1 hemagglutinin in saliva


Vitor Jose Shen: Simulation of Detector Response for Neutron at High and Intermediate Energy

Kim Lea Holzmann: Battle of the damselflies – will climate change affect competitive interactions

Eduardo Mateos González: Holography: the property that may help us combine Quantum
Mechanics and General Relativity

Adriana M. Cintrón Santiago: Hacking for Conservation: Recovering an Endangered Raptor

Fahmidazaman Irin: Detection and characterization of Wolbachia endosymbiont in Swedish
mosquito populations


Christian Gruber: Backscattering Imaging in an Atomic Force Microscope

Oliver Sundin: How to save a turtle paradise

Chen Huang: EYM Recursion Relation in Scattering Amplitudes

TekNats Studentkonferens 2021

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område. 

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare!  Anmäl dig på länken ovan.

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång. 

Senast uppdaterad: 2021-10-19