Diana kommunikationsträning

TekNats Studentkonferens 2017

TekNats Studentkonferens 2017 hölls onsdagen 4 oktober kl. 13.00-15 på EBC. På konferensen presenterade studenter från TekNat.

Inbjudna talare var Olle Matson, professor i kemi som pratade om Poisonous molecules - harmful but useful
"Poisonous plants and animals have historically had a great impact on hunting, fishing, and protecting food from vermins. Poisons have also been highly popular to use in homicide, suicide, and war - as recently in Syria. Additionally, many poisonous substances are useful in medicinal applications and research. In this lecture, I will discuss both well-known and unique poisonous molecules and their ties to our cultural history."

Vår andra inbjudna talare var Hemin Koyi, professor i geologi som pratade om Plate tectonics: The dance of the giants
 "In this talk, I will be outlining some elementary aspects of plate tectonics before getting deeper into what makes these gigantic plates move. We will be duelling on a couple of different ideas which have been proposed as the driving engine of plate tectonics and give arguments for and against them. Even though the plates we are standing on are moving, come and observe; the lecture room will be stationary."

Sophie van Hamelsveld
Arindam De Tarafder and Teresa Reinli (iGem).

Studentpresentationer

Sophie van Hamelsveld och Teresa Reinli vann pris för bästa studentpresentation.

Human impacts on the Antarctic - Threat or good example? Saskia Klaus

Creating a synthetic promotor for renewable fuel! Katja Annala

 SensUs: international student competition on biosensors for healthcare Anna Blasi

The importance of entropy Emmi Herterich

Possibility to make saffron cheap! Teresa Reinli and Arindam De Tarafder (iGem)

Standard Model of Particle Physics Souvanik Hui

Tane Mahuta- a story of bioprotection in Northland, New Zealand Sophie van Hamelsveld

Mammary gene expression analysis in milking animals Pushkar Chitale

Senolytics - A novel approach to combat age related diseases Victor Björk

Här finns hela programmet.

TekNats Studentkonferens 2017

TekNats studentkonferens är en del av den kommunikationsträning som naturvetar och teknologstudenterna i Uppsala får under sin utbildning. Förutom att man får vara med om en spännande konferens ger konferensen en möjlighet att hålla ett föredrag i stor sal inför en större publik.

För åhörarna ger konferensen möjlighet till en breddad naturvetenskaplig/teknologisk allmänbildning och ökar kontakterna mellan ämnesgränserna.

Presentera

Konferensen är ett av de bästa tillfällena under studietiden för att öva muntlig framställning infför en större publik. Ta chansen att öva in den färdighet som arbetsgivare efterfrågar hos dagens anställda utöver ämneskunskaper! Vill du hålla en presentation kan du läsa mer vad som gäller under "Att hålla en presentation" nedan. Tänk på att din presentation ska förstås av andra naturvetare som inte är experter inom ditt område.

Återkoppla

Du kan också bidra genom att vara återkopplare på presentationer under dagen. Du kommer då ge värdefulla kommentarer till några talare för att hjälpa dem utvecklas i sin roll som presentatör. Du övar samtidigt upp din egen förmåga till konstruktiv kritik och att på ett effektivt sätt kunna ge denna till andra. 

När du återkopplar och talar kan du få poäng på kursen ”Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi” (gäller kanditatprogrammet i biologi). OBS att du måste vara registrerad på kursen innan konferensen för att kunna tillgodoräkna dig poäng!

Självklart är alla studenter på TekNat välkomna att deltaga som åhörare! 

Anmälan

Oavsett i vilken roll man deltar i konferensen så anmäler man sig innan (gäller ej för studenter som har konferensen som obligatorisk). Är man talare ska man också skicka in titel och sammanfattning  på sitt föredrag.

Tidigare konferenser

Att hålla en presentation

Att hålla en presentation på konferensen innebär att ge ett föredrag för större publik (ca 100 personer) på 15 minuter. Presentationerna kan handla om valfritt ämne inom TekNat och det enda kravet är att man ska kunna förstå dem oavsett vilket område man studerar. Du kommer alltså som talare att ha en blandning av geovetare, biologer, kemister, teknologer med flera bland åhörarna.

Du är välkommen att hålla föredraget på engelska eller svenska, det som du själv föredrar att lägga fokus på. Generellt har du en större palett av tekniker och större skicklighet i presentationer på ditt modersmål men beroende på vad du själv vill utveckla så kan ettdera språket vara lämpligt för dig.

När du gör en muntlig presentation finns det många saker som kan vara bra att tänka på. Grundläggande tips kan du hitta under "Muntliga presentationer" i menyn tilll vänster.

Du är också välkommen att kontakta oss som jobbar med DiaNa via e-post (diana.ibg.uu.se) och bli coachad inför din presentation.

Återkopplare

Som återkopplare på konferensen har du ett stort ansvar att ge konstruktiv kritik till den/de talare som du blir kopplad till. Då talaren troligen för första gången ger en presentation till en så pass stor åhörarskara är det ditt uppdrag som återkopplare att hjälpa talaren utvecklas i denna speciella kontext. Oavsett vilken nivå man ligger på som presentatör finns det alltid utrymme för förbättring. Det finns inget sådant som en perfekt presentatör. Det är där du som återkopplare kommer in.

Att kunna ge specifik och väl balanserad kritik till någon så att denne blir skickligare som presentatör är en färdighet i sig. Det formulär som finns att tillgå inom DiaNa ger en rad olika områden som man kan använda som referenspunkter när man ger återkoppling. Viktigast är dock att du alltid utgår från dig själv i din återkoppling.

För att bättre förbereda dig på din roll som återkopplare kan du klicka på "Återkoppling" i menyn till vänster eller kontakta DiaNa-ansvarig (diana@ibg.uu.se) för en individuell genomgång.